سفارش ترجمه از طریق ربات تلگرام

محاسبه تعداد کلمات

اگر تعداد کلمات سفارش خود را نمی دانید، می توانید از طریق کپی کردن متن مورد نظر در باکس زیر تعداد کلمات آن را پیدا کنید.تعداد کلمات:

همچنین می توانید از طریق آپلود فایل در کوتاه ترین زمان سفارش خود را قیمت گذاری کنید:

برای آپلود فایل کلیک کنید یا فایل را به این کادر بکشید و رها کنید.


محاسبه هزینه ترجمه

از این ابزار می توانید برای برآورد قیمت سفارش ترجمه متن خود استفاده کنید.